E-Magazine

ಕೃಷಿಬಿಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಾ?

ಚಂದಾದಾರರಾಗಲು ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ಕೃಷಿಬಿಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಬಹುದು.(ರೂ.300/ 1ವರ್ಷ )

Radhakrishna Thodikana,
Editor, Krishibimba Patrike
A/c No:  02662200024043
IFSC CODE: CNRB0010266
Canara Bank, Kukkundoor, Karkala

ಈ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ  ಜಮಾ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ, 9481750085 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ  WhatsApp ಅಥವಾ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.